3D Laserové skenování

Laserové skenování

V oboru laserového skenování nabízíme následující služby:

3D Laserové skenování je měřická metoda, kterou využíváme především pro zaměření stavebních objektů a technologických celků. Laserové skenování umožňuje velmi rychlý sběr dat, při kterém dochází k bezkontaktnímu sběru prostorových souřadnic. Pomocí 3D laserového skenování se zaznamenává až 1.000.000 bodů za sekundu s velmi vysokou přesností. Výstupním formátem dat je tzv. mračno bodů, které lze následně zpracovat do rovinných výkresů nebo 3D modelů. Pro skenování používáme skenovací systém Trimble X7. Díky své rychlosti, přesnosti a komplexnosti se tato metoda uplatňuje při zaměřování složitějších staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénů, historických, archeologických, památkových a dalších objektů.

Vymodelovaných objektů
0 +
Naskenovaných budov
0 +
fotogrammetrie-sluzba2

Referenční zakázky 3D Laserové skenování

  • Jested vysilac Geoline
  • 3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ katedrály sv Víta Geoline
  • Laserové skenování vnějšího pláště objektu

Podívejte se na naše 3D modely a neváhejte nás kontaktovat.