Geodetické práce firma GEOLINE

GEODETICKÉ PRÁCE Prováděné po celém území České republiky i v zahraničí.

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

Specializujeme se na geodetické zaměření skutečného stavu historických a průmyslových objektů a na tvorbu digitální stavebně technické dokumentace. Spolupracujeme se stavebními odborníky z firmy Michálek&K, čímž zajistíme kvalifikované výsledky. Společně jsme realizovaly desítky zakázek pro domácí i zahraniční investory a státní správu. Digitální dokumentace zahrnuje situační výkresy, půdorysy, svislé řezy a pohledy na průčelí. Dokumentace je detailně vypracována v měřítku 1 : 50 (1 : 25, 1 : 100) a obsahuje komplexní popisy a kótování, připravené pro správu budovy a další administrativní využití. Možnost soutisku s ortofoto pohledy, které mohou být vytvořeny buď z mračna bodů, nebo pomocí texturovaných 3D modelů. Výsledkem naší práce jsou nejen přesné, ale také srozumitelné a vizuálně přístupné, což usnadňuje plánování, správu a komunikaci s investory.

V oboru stavebně technické dokumentace nabízíme následující služby:

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Provádíme práce spadající do oblasti inženýrské geodézie. Vzhledem ke zkušenostem a špičkovému vybavení jsme schopni zajistit většinu prací týkajících se této oblasti. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie jsou zajišťovány úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry s pomocí geodetických přístrojů firmy Trimble.

V oboru inženýrské geodézie nabízíme následující služby:

INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Provádíme práce spadající do oblasti inženýrské geodézie. Vzhledem ke zkušenostem a špičkovému vybavení jsme schopni zajistit většinu prací týkajících se této oblasti. Veškeré práce v oblasti inženýrské geodézie jsou zajišťovány úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry s pomocí geodetických přístrojů firmy Trimble.

V oboru inženýrské geodézie nabízíme následující služby:

KATASTR NEMOVITOSTÍ


Pokud máte nebo plánujete mít nemovitost, je důležité znát její vlastnické hranice a rozlohu. Tyto informace se evidují u katastrálního úřadu, avšak geodetické práce a zaměření provádějí soukromé společnosti. Je vaší povinností zajistit, aby údaje o vaší nemovitosti v katastru odpovídaly skutečnosti. Zaměření pro katastr musí být v souladu se zákonem 256/2013 Sb. a musí jej ověřit licencovaný zeměměřický inženýr. Naše firma, působící v oboru od roku 1992, vám pomůže vyřešit majetkoprávní vztahy vaší nemovitosti.

V oboru katastru nemovitostí nabízíme následující služby:

KATASTR NEMOVITOSTÍ


Pokud máte nebo plánujete mít nemovitost, je důležité znát její vlastnické hranice a rozlohu. Tyto informace se evidují u katastrálního úřadu, avšak geodetické práce a zaměření provádějí soukromé společnosti. Je vaší povinností zajistit, aby údaje o vaší nemovitosti v katastru odpovídaly skutečnosti. Zaměření pro katastr musí být v souladu se zákonem 256/2013 Sb. a musí jej ověřit licencovaný zeměměřický inženýr. Naše firma, působící v oboru od roku 1992, vám pomůže vyřešit majetkoprávní vztahy vaší nemovitosti.

V oboru katastru nemovitostí nabízíme následující služby:

MAPOVÁNÍ

Již mnoho let jsme partnerem řady projekčních ateliérů, správců inženýrských sítí a investičních organizací, pro které zajištujeme komplexni činnost při tvorbě mapových podkladů. Podklady se vytváří vždy v digitální formě dle specifických požadavků či směrnic odběratele. Součástí zpracovaných podkladů je vždy i řešení majetkoprávních vztahů. Technické vybavení i zkušenosti umožňují společnosti řešit také zakázky z oblasti digitalizace a vektorizace již existujících mapových děl. Tyto mapy slouží po aktualizaci jako základ informačních systémů a jsou vytvářeny ve struktuře používané v katastru nemovitostí.

V oboru mapování nabízíme následující služby:

Na veškeré geodetické činnosti prováděné po celém území České republiky máme potřebná oprávnění.

  • úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických výsledků dle zákona č. 200/1994 Sb., §13 odst.1 písmeno a
  • úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických výsledků dle zákona č. 200/1994 Sb., §13 odst.1 písmeno B
  • úřední oprávnění pro ověřování zeměměřických výsledků dle zákona č. 200/1994 Sb., §13 odst.1 písmeno cb

Potřebujete pomoc nebo máte otázky ohledně našich geodetických služeb?