MĚŘICKÉ SNÍMKOVÁNÍ – FOTOGRAMMETRIE

Letecká fotogrammetrie pomocí dronu, jako moderní metodu měření, která využívá bezpilotní letouny (multikoptéry, křídla) k pořizování fotografií s vysokým rozlišením. Snímky jsou zpracovávány pomocí softwaru, kde výsledkem je vytvoření 3D modelů, map, ortofotomap nebo digitálních modelů terénu.

V oboru bezpilotního mapování nabízíme následující služby:

MĚŘENÍ STAVEB

V oboru bezpilotní mapování staveb nabízíme následující služby:

Na veškeré letecké činnosti prováděné po celém území České republiky máme potřebná oprávnění.

Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly registrační číslo provozovatele UAS CZE2zac6bqmoxku1.

Jsme držiteli povolení v kategoriích A1, A2 a A3.

Jsme spoluautoři metodiky určení prostorových objektů pro komplexní pozemkové úpravy s využitím systému bezpilotních prostředků (UAS), jako výstup projektu č. TH02030291 „Výzkum uplatnění a začlenění prostředků UAS do zpracování pozemkových úprav a udržitelného rozvoje krajiny“, který řeší VÚGTK,v.v.i., ve spolupráci s firmou GEOLINE s.r.o. s finanční podporou TA ČR.

Referenční zakázky bezpilotní mapování

  • bepzilotni mapovani pozemky2
  • Laserové skenování Kostela
  • Letecká fotogrammetrie Malešická skládka

Potřebujete pomoc nebo máte otázky ohledně bezpilotního mapování nebo letecká fotogrammetrie?