...
Jested vysilac Geoline
Ještěd (Hotel a televizní vysílač)
06/03/2024
laserové skenování, letecká pozemní fotogrammetrie
Petrská Věž
19/03/2024
Geoline spol, s.r.o.

Černínský palác

Služba

Stavebně technická dokumentace - geodetické zaměření

Objednatel

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Místo realizace

Loretánské náměstí 5, Praha 1

Datum realizace

O projektu

V letech 2000 až 2001 naše společnost ve spolupráci s firmou AP&K v rámci projektového sdružení provedla důkladné stavebně technické zaměření Černínského paláce v Praze 1, na Loretánském náměstí. Tento podnik měl za cíl pečlivě zdokumentovat současný stav objektu pomocí nejmodernějších technologií, včetně digitálního zpracování v AutoCADu. Zaměření zahrnovalo nejen detailní průzkum budovy, ale i rozsáhlou analýzu celého areálu a inženýrských sítí. Důležitou součástí byla i pasportizace podlahových ploch, která poskytla cenné informace pro budoucí restaurační a rekonstrukční práce. Tento komplexní přístup zajišťoval, že všechny plánované zásahy do objektu budou prováděny s maximální přesností a ohledem na historickou hodnotu paláce, což bylo zásadní pro zachování jeho autenticity a kulturního dědictví.

Využité technologie

GEOLINE spol, s.r.o.

Učiňte první krok k úspěchu a objednejte si naše služby.

geodetické práce od firmy GEOLINE spol
GEOLine spol, s.r.o.

Prohlédněte si naše další
projekty

  • Objekt bývalé stáčírny Mattoni
    Geoline spol, s.r.o. Objekt bývalé stáčírny Mattoni Služba Stavebně technická dokumentace – geodetické zaměření Objednatel V-KMV, akciová společnost Místo realizace Karlovy Vary Datum realizace 2016 O […]
    DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU
  • Bazilika Bohosudov
    Geoline spol, s.r.o. Bazilika Bohosudov Služba GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU Objednatel Římskokatolická farnost Bohosudov Místo realizace Bohosudov Datum realizace 2018-2023 O projektu […]
    stavební zaměření bohosudov