...
laserové skenování, letecká pozemní fotogrammetrie
Zámek Měšice
19/03/2024
laserove skenovani cementarny cizovice
Cementárna Čížovice
22/03/2024
Geoline spol, s.r.o.

Bazilika Bohosudov

Služba

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

Objednatel

Římskokatolická farnost Bohosudov

Místo realizace

Bohosudov

Datum realizace

O projektu

Pro Římskokatolickou farnost Bohosudov bylo mezi lety 2018 a 2023 provedeno geodetické zaměření a vyhotovení digitální dokumentace stávajícího stavu Baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Projekt využíval laserového skenování, pozemní a letecké fotogrammetrie k získání podrobných a přesných digitálních modelů baziliky, která je zapsána jako kulturní památka pod rejst. č. 1000155768. Tato inovativní metodologie umožnila detailně dokumentovat architektonické rysy, umělecká díla a strukturální integritu objektu, což je klíčové pro plánování konzervačních a restaurovačních zásahů. Dokumentace tak představuje cenný základ pro ochranu a udržitelnou péči o baziliku, která je významným duchovním a kulturním centrem regionu. Projekt nejen podpořil zachování této důležité kulturní památky pro budoucí generace, ale také nastavil vysoký standard pro památkovou péči v České republice.

Využité technologie

GEOLINE spol, s.r.o.

Učiňte první krok k úspěchu a objednejte si naše služby.

geodetické práce od firmy GEOLINE spol
GEOLine spol, s.r.o.

Prohlédněte si naše další
projekty

  • Objekt bývalé stáčírny Mattoni
    Geoline spol, s.r.o. Objekt bývalé stáčírny Mattoni Služba Stavebně technická dokumentace – geodetické zaměření Objednatel V-KMV, akciová společnost Místo realizace Karlovy Vary Datum realizace 2016 O […]
    DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU
  • Černínský palác
    Geoline spol, s.r.o. Černínský palác Služba Stavebně technická dokumentace – geodetické zaměření Objednatel Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Místo realizace Loretánské náměstí 5, Praha 1 Datum […]
    cerninsky palac geodeticke zamereni