...
laserové skenování, letecká pozemní fotogrammetrie
Valdická Brána
19/03/2024
stavební zaměření bohosudov
Bazilika Bohosudov
19/03/2024
Geoline spol, s.r.o.

Zámek Měšice

Služba

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU FASÁD

Objednatel

Obec Měšice

Místo realizace

Měšice

Datum realizace

O projektu

Pro obec Měšice bylo v roce 2023 realizováno geodetické zaměření a vyhotovení digitální dokumentace stávajícího stavu fasád zámku v Měšicích, s využitím laserového skenování, pozemní a letecké fotogrammetrie. Tento projekt, zaměřený na kulturní památku rejst. č. ÚSKP 47039/2-2106, přinesl detailní a přesné digitální záznamy, které jsou nepostradatelné pro ochranu, údržbu a plánování restaurátorských prací na zámku. Skenování a fotogrammetrie umožnily získat komplexní pohled na fasády, odhalit potenciální problémy a zajistit cenné informace pro budoucí generace. Realizace tohoto projektu představuje významný přínos pro památkovou péči a podtrhuje snahu obce Měšice o zachování svého kulturního dědictví pro budoucí pokolení, přičemž digitální dokumentace slouží jako klíčový nástroj pro dosažení tohoto cíle.

Využité technologie

GEOLINE spol, s.r.o.

Učiňte první krok k úspěchu a objednejte si naše služby.

geodetické práce od firmy GEOLINE spol
GEOLine spol, s.r.o.

Prohlédněte si naše další
projekty

  • Valdická Brána
    Geoline spol, s.r.o. Valdická Brána Služba GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Objednatel LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. Místo realizace Valdštejnovo náměstí, Jičín Datum […]
    laserové skenování, letecká pozemní fotogrammetrie
  • Petrská Věž
    Geoline spol, s.r.o. Petrská Věž Služba GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ DIGITÁLNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Objednatel LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o. Místo realizace Petrské náměstí, […]
    laserové skenování, letecká pozemní fotogrammetrie